RegioinBedrijf_naslagwerk_Noordoost-Brabant_2017-2018 - page 3

1
regioinbedrijf.nl
Inhoudspagina
R E G I O I N B E DR I J F NOORDOO S T- B RABAN T 2 0 1 7 - 2 0 1 8
CO L O F ON
Uitgever:
De Poorterij B.V.
Tel. (0416) 28 61 86
Bladmanager:
De heer F.L.J. Moraal
Coördinatie/productie:
Cary Burgel
Vormgeving, opmaak en drukwerk:
De Groot - grootsgedrukt.nl
Redactionele bijdragen:
Cary Burgel
Clien Communicatie
Communicatiebureau REDACT
Hennie van de Kar-Vervooren
Klijn Teksten vof
Marten van de Wier
Media Support Tilburg
Ministerie van Tekst
Verspreiding:
Op basis van controlled
circulation, bij het management
van bedrijven en instellingen
in en buiten de regio
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/
of openbaar gemaakt door middel van druk, kopie, (micro-)
film of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever.
De uitgever heeft alle mogelijke zorg betracht bij het
opnemen van gegevens, doch aanvaardt geen enkele aan-
sprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of schade,
ontstaan door omissies in de gids.
@ De Poorterij B.V. 2017
Voorwoorden
Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
2
Directeur AgriFood Capital
3
Algemeen directeur BOM
4
Voorzitter BZW
5
Directeur RegioinBedrijf
6
Regio-informatie
Overzichtskaart
8
AgriFood Capital
10
Provincie Noord-Brabant
12
Regionale thema’s
Agri & Food
18
Health
36
Logistiek
40
Recreatie & Toerisme
55
Bouw
62
Technologie & ICT
77
Innovatie & Duurzaam Ondernemen
84
Onderwijs en Arbeidsmarkt
Onderwijs en Arbeidsmarkt
(adressenoverzicht)
102
Grow Campus
105
Avans Hogeschool
108
Avans+
110
HAS Hogeschool
23 en 112
Juridische Hogeschool Avans-Fontys
113
Fontys Hogescholen
114
Helicon MBO Den Bosch
115
SintLucas
116
Koning Willem I College
117
Gemeenten
Gemeente Bernheze
124
Gemeente Boekel/Haaren
126
Gemeente Boxtel
127
Gemeente Sint Antonis
128
Gemeente Boxmeer
129
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
130
Gemeente Heusden
132
Gemeente Laarbeek
134
Gemeente Oss
136
Gemeente Sint-Michielsgestel
137
Gemeente Meierijstad
139
Gemeente Uden
140
Gemeente Vught
142
Instanties
Wegwijzer voor bedrijven
(adressenoverzicht instanties)
144
AgriFood Capital
10 en 11, 18 en 19,
36 en 37, 40 en 41, 78 en 79, 106 en 107
ZLTO
21
VisitBrabant Convention Bureau
55
VVV Noordoost-Brabant
57
BOM
154
BZW
155
Euregio Rijn-Waal
156
BrabantAdvies
158
Ondernemerslift+
159
Zakelijke Dienstverlening en
Bedrijfsleven
Ondernemersverenigingen
(adressenoverzicht)
162
Bedrijfspresentaties vanaf pag.
165
of elders in de gids; zie vermeldingen in het
A t/m Z register
A t/m Z register
Brancheoverzicht
(deelnemende organisaties/bedrijven) 180
Namenoverzicht
(deelnemende organisaties/bedrijven) 182
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...188
Powered by FlippingBook