RegioinBedrijf_naslagwerk_Noordoost-Brabant_2017-2018 - page 4

2
Provincie Noord-Brabant
VOORWOORD
De inhoudsopgave van deze gids geeft een
verklaring voor het succes. In alle regio’s in
Brabant werken bedrijven, groot en klein,
intensief samen met kennisinstellingen,
maatschappelijk middenveld en overheden.
Deze krachtige netwerken zijn ontstaan
als antwoord op de massaontslagen in
de jaren negentig bij DAF, Philips en hun
toeleveranciers. Bedrijven, overheden en
onderwijs weten sindsdien door samen-
werking de industrie concurrerend te
houden en zo werkgelegenheid te creëren.
De provincie wil dat deze netwerkeconomie
optimaal functioneert. Zij werkt daarom
aan ontwikkeling van campussen en
bedrijventerreinen waar verschillende
partijen samenwerken, zoals de Green
Chemistry Campus, businesspark Aviolanda
en Brainport Industries Campus. De
provincie biedt daarnaast, via de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij, ondernemers
advies en financiering op maat. We richten
ons daarbij op starters en op mkb-bedrijven
die snel willen groeien. Voor bijzondere
groeibedrijven brengen we in Brabant
zoveel mogelijk publiek en privaat kapitaal
samen, o.a. uit het Europees Fonds voor
Strategische Investeringen.
De economie wordt steeds meer aan-
gestuurd en gedreven door digitalisering.
Slim gebruik van data is voor bedrijven een
van de belangrijkste manieren om nieuwe
producten te ontwikkelen en processen te
verbeteren. Ondernemers werken daarnaast
steeds vaker volgens de principes van de
circulaire economie. Dit soort veranderingen,
in combinatie met economische groei,
vragen om een groter aanbod van goed
opgeleid personeel. De provincie stimuleert
daarom onderwijsinstellingen van alle
niveaus kansrijke opleidingen te promoten
en de meest recente kennis toe te passen in
nieuwe studies, zoals die voor dataspecialist.
Op die manier gaan we samen op duurzame
wijze een nieuw economisch seizoen in.
Bert Pauli
Gedeputeerde Economie en
Internationalisering Provincie Noord-Brabant
Bert Pauli
Gedeputeerde Economie en
Internationalisering Provincie
Noord-Brabant
foto: byMarjo
Het is hoogzomer voor de Brabantse economie. Onze groei ligt al drie jaar boven het landelijk gemiddelde.
De crisis is definitief achter de rug. Brabant laat bovendien klinkende cijfers zien op het gebied van octrooien,
buitenlandse investeringen en werkgelegenheid. Nationaal en internationaal wordt Brabant erkend als een top
kennis- en innovatieregio.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...188
Powered by FlippingBook