RegioinBedrijf_naslagwerk_Noordoost-Brabant_2017-2018 - page 5

3
regioinbedrijf.nl
Regionale slagkracht in AgriFood Capital
VOORWOORD
Noordoost-Brabant ontwikkelen
tot topregio in agrifood. Dit is
de gezamenlijke ambitie van
ondernemers, overheden en
kennisinstellingen, gebundeld in
AgriFood Capital.
Krachtenbundeling is nodig om
de economie vitaal te houden
en antwoorden te vinden op
maatschappelijke uitdagingen op
het gebied van gezondheid en
duurzaamheid. De resultaten van
deze samenwerking worden steeds
meer zichtbaar. Binnen Noordoost-
Brabant en daarbuiten.
Roel Schutten
Directeur AgriFood Capital
sectoren. Zo helpen we MKB-ondernemers
via het Europese ACTTiVAte om nieuwe
technologieën uit te wisselen tussen agrifood,
health, ICT en ruimtevaart. En maken we
op het gebied van voeding, gezondheid en
duurzaamheid inmiddels deel uit van Europese
netwerken van voedselregio’s die het verschil
willen en kúnnen maken.
Om de kansen van ondernemers en inwoners
van Noordoost-Brabant te vergroten,
zetten we nadrukkelijker in op kennis- en
talentontwikkeling. Dit doen we onder andere
door onderwijs en praktijk goed op elkaar aan
te sluiten en nieuwe trainingen en opleidingen
te ontwikkelen in het kader van ‘leven lang
leren’. In 2018 start de nieuwe internationale
topopleiding voor executives in agri&food
waar we de initiatiefnemer van zijn.
Zo werken we samen verder aan de topregio
in agrifood. Uitdagend om in te ondernemen,
studeren, werken en wonen.
Roel Schutten
Directeur AgriFood Capital
Toenemende digitalisering en robotisering,
veranderingen op de arbeidsmarkt,
verstedelijking en de dringende noodzaak
om de voedselproductie verder te
verduurzamen, blijven ook de komende
jaren vragen om meer gezamenlijke
slagkracht. Deze ontwikkelingen
beperken zich niet alleen tot de agrifood
sector en tot onze regio. Dat geldt ook
voor maatschappelijke opgaven als
klimaatverandering en energietransitie.
Ons antwoord ligt in een krachtige
samenwerking tussen bedrijven, kennis- en
onderwijsinstellingen en overheden waarin
innovatie, ondernemerschap en flexibiliteit
centraal staan. Dat is de ambitie van
AgriFood Capital. Gebaseerd op dat waar
Noordoost-Brabant groot en goed in is: het
ontwikkelen, produceren en vermarkten
van voedsel. Van grond tot mond.
AgriFood Capital droeg bij aan de
ontwikkeling van initiatieven om
voedselverspilling tegen te gaan, zoals
de Verspillingsfabriek in Veghel en start-
up No Food Wasted. Maar ook wordt
gewerkt aan vernieuwing in het begin van
de keten. In Boekel wordt de eerste versie
van een compleet nieuwe varkensstal
ontwikkeld, de familiestal. In Agro As de
Peel (tussen Landerd en Uden) bouwen
we aan een proeftuin voor meer circulaire
voedselproductie. Samen zetten we onze
schouders onder de noodzakelijke transitie
van de veehouderij in onze regio.
Ook zijn we er trots op dat we mede-
initiatiefnemers zijn van Dutch Agri Food
Week, hét nationale podium voor de
agrifood sector. En dat we, samen met de
Provincie Noord-Brabant, zijn gestart met
‘We Are Food 2018’ waarin de waarde van
ons voedsel voor Brabant en de Brabanders
in 2018 centraal staat.
Sinds de start van AgriFood Capital in 2013
hebben we 67 MKB-innovatieprojecten
helpen realiseren met een totale waarde
van € 4,8 miljoen. Dit is mogelijk dankzij
ons unieke netwerk, van lokaal tot
internationaal. In agrifood en andere sterke
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...188
Powered by FlippingBook