RegioinBedrijf_naslagwerk_Noordoost-Brabant_2017-2018 - page 6

4
BOM
VOORWOORD
Niet lang geleden liep Finland nog voorop in telefonie, Zweden in auto’s en
Nederland in internationaal zakenbankieren. Sindsdien is er veel veranderd.
Vandaag staat de economie in Brabant er gelukkig gunstig voor. De grote
uitdaging voor bedrijven is om ook morgen succesvol te zijn. Het is daarom
belangrijk om vooruit te denken. Ook als regio.
Voor een sterkere economie is het goed
als ondernemingen, kennisinstellingen
en overheden hun krachten blijven
bundelen, om zo ecosystemen uit te
bouwen. Met de BOM maken we ons
hier hard voor. Door (met partners)
ondernemingen toegang te bieden
tot kapitaal, kennis, talent, markt en
faciliteiten dragen we bij aan het oplossen
van economische en maatschappelijke
vraagstukken. We verbinden mensen,
organisaties en innovaties, waardoor
veelbelovende ondernemingen én
duurzame energieprojecten zich sneller
kunnen ontwikkelen - van eerste idee tot
groeibriljant.
Duurzame Bedrijvigheid
Klaar zijn voor de toekomst betekent
dat we moeten werken aan duurzame
oplossingen. Gelukkig is er volop duurzame
bedrijvigheid in Brabant, bijvoorbeeld
op het gebied van LED-verlichting,
zonnepanelen of warmte-koudeopslag.
Zoals Spinderwind, een initiatief van lokale
energiecoöperaties uit Midden-Brabant
met de missie om met windenergie zo’n
7.000 huishoudens van groene stroom te
voorzien.
Ook voor buitenlandse bedrijven is
Brabant een aantrekkelijke regio. Het
lukt ons om bedrijven als Tesla en
Shimano te interesseren om zaken te
doen in Brabant en zich hier te vestigen.
Die aantrekkingskracht van Brabant
in het buitenland zegt veel over de
ondernemerskracht van de regio.
Het ondernemingsklimaat in Brabant is
gunstig en kansrijk. Veelbelovende en
innovatieve ondernemingen in de idee,
start-up of scale-up fase helpen wij graag
in het realiseren van hun groeiambities.
Jan Pelle
Algemeen directeur
Jan Pelle
Algemeen directeur
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...188
Powered by FlippingBook