RegioinBedrijf_naslagwerk_Noordoost-Brabant_2017-2018 - page 7

5
regioinbedrijf.nl
Peter Struik
Voorzitter BZW
wordt gedragen. We weten echter ook
dat er behoefte is aan een voortdurend
vooruitstrevende en innovatieve
vereniging met persoonlijke interactie en
maatschappelijke zichtbaarheid. Bovendien
met focus op vier relevante thema’s. De
eerste drie:
Arbeidsmarkt en onderwijs
,
Infrastructuur en ruimte
en
Milieu en
duurzaamheid
, zijn leidend in onze
belangenbehartiging. Op deze thema’s
hebben we een aantal speerpunten bepaald,
die we samen met onze leden regionaal
inhoud geven. Werkgevers door de hele
regio kampen vaak met vergelijkbare
vraagstukken. Het vierde thema is daarom
Innovatie en ondernemerschap
, waarbij
kennisdeling en ontmoeting centraal
staan. Door ervaringen, technieken en
oplossingsrichtingen uit andere bedrijven,
sectoren of zelfs landen met elkaar uit
te wisselen, kan de kostbare tijd van
ondernemers efficiënter worden ingezet.
Kortom: BZW blijft de voortrekkersrol in
vernieuwing en innovatie pakken. We
verbinden, versterken en vertegenwoordigen
onze leden. Want alleen ga je sneller, maar
samen kom je verder.
Peter Struik
Voorzitter BZW
BZW
VOORWOORD
Brabant en Zeeland vormen de innovatieve motor van de Nederlandse
economie. Als wij deze positie willen behouden, moeten we bedacht zijn
op de toekomst. Het is essentieel om snel en adequaat in te spelen op
nieuwe omstandigheden. Ondernemers begrijpen dat als geen ander. Om
dat te kunnen, is een ondernemingsklimaat nodig waarin innovatie en
ondernemerschap worden gestimuleerd en de ruimte krijgen. Die vormen
immers de basis voor een sterke economie en zorgen ervoor dat we
antwoorden vinden op de vraagstukken van deze tijd. Bijvoorbeeld hoe we
om kunnen gaan met robotisering, digitalisering en klimaatverandering.
Het honderdjarig bestaan van BZW is
een geweldige mijlpaal, die ons vooral
doet beseffen dat wij als organisatie ook
moeten kunnen meebewegen met die
veranderingen. We beseffen die urgentie
niet alleen, we handelen er ook naar.
Begin dit jaar gaven onze leden in een
enquête aan dat ons bestaansrecht breed
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...188
Powered by FlippingBook